Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 49/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., informuje, iż w dniu 7 grudnia 2011 roku podjął uchwałę w sprawie określenia głównego rodzaju działalności o następującej treści: ” UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI AD.DRĄGOWSKI S.A. w sprawie określenia głównego rodzaju działalności. Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. uchwala, że głównym rodzajem działalności zgodnie z…

Rejestracja w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 46/2011 W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 02 grudnia 2011 roku, z treści którego wynika, że w dniu 5 grudnia 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych: Emitent: AD.DRĄGOWSKI S.A. Kod…

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 45/2011 Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 01.12.2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 1456/2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki…