Struktura akcjonariatu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po rejestracji przez Sąd zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela

Raport bieżący nr 42/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 10 października 2011 roku powziął wiadomość o tym, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu z dnia 22 września 2011 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/017616/11/841) dokonał rejestracji zamiany…

Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu przez KRS zmian postanowień Statutu Spółki

Raport bieżący nr 40/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 września 2011 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/017616/11/841, w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki, w następstwie, którego uległ zmianie…

Wykreślenie akcji Emitenta z list uczestników indeksów giełdowych WIG oraz WIG-Poland

Raport bieżący nr 39/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż otrzymał Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 października 2011 r. (Główny Rynek GPW), w treści którego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z dnia 16 stycznia 2007…