Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 38/2011 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 21.09.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych dokonanej przez osobę blisko związaną…

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 37/2011 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 12.09.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych dokonanej przez osobę blisko związaną…

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 36/2011 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 05.09.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych dokonanej przez osobę blisko związaną…