Raport półroczny SA-P 2011

Raport półroczny SA-P 2011 Załączniki: 2011-08-31-INFORMACJA_DODATKOWA_DO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_ZA_I_POLROCZE_2011_ROKU_AD.DRAGOWSKI_S.A. 2011-08-31-SPRAWOZDANIE_ZARZADU_I_POLROCZE_2011_ROKU 2011-08-31-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_PODMIOTU_UPRAWNIONEGO_DO_BADANIA_SPRAWOZDAN_FINANSOWYCH_I_POLROCZE_2011_R 2011-08-31-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_ZGODNOSCI_POLROCZNEGO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_ORAZ_SPRAWOZDANIA_Z_DZIALALNOSCI 2011-08-31-RAPORT_NIEZALEZNEGO_BIEGLEGO_REWIDENTA

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 34/2011 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 31.08.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych dokonanej przez osobę blisko związaną…

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 33/2011 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 24.08.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych dokonanej przez osobę blisko związaną…

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 32/2011 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 23.08.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych dokonanej przez osobę blisko związaną…

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 31/2011 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 04.08.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Temat: zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych dokonanej przez osobę blisko związaną…