KOREKTA – Wypowiedzenie przez AD.DRĄGOWSKI S.A. umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółk

Raport bieżący nr 25/2011 Korekta raportu bieżącego nr 25/2011 z dnia 20.06.2011 r. W treści raportu nie podano podstawy prawnej, na podstawie której sporządzono raport oraz błędnie przedstawiono stanowisko biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdań okresowych i rocznych emitenta. Było: „Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. działając na podstawie zalecenia Rady Nadzorczej,…

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 29/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2011 roku Spółka podpisała z Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Domaniewska 39, Umowę Kredytu „Twoja Firma” nr DK/KR-TF/4404641/11. Limit kredytowy w całkowitej kwocie 10.099.000,- PLN został udzielony na okres 12 miesięcy przy czym…