Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

Raport bieżący nr 18/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2011 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści: „Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów W dniu 20.05.2011 roku w wyniku rozliczenia transakcji kupna przekroczyłem 5 %…

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący nr 17/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., w załączonym do niniejszego raportu pliku, przekazuje do publicznej wiadomości Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki zawierającą: 1. Ocenę sytuacji Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu za rok 2010. 2. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Załączniki: 2011-05-12-UCHWALA_RADY_NADZORCZEJ_2010

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 16/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI SA zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 roku. Załączniki: 2011-05-12-Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_AD.DRAGOWSKI_S.A.2011

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 14/2011 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 04.05.2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. Na podstawie art.…