Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010

Raport bieżący nr 11/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. Raporty te dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.dragowski.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”. Załączniki: 2011-01-19-Wykaz_informacji_przekazanych_do_publicznej_wiadomosci_w_2010_roku

Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 3/2011 dotyczącego rejestracji papierów wartościowych spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. złożonych w KDPW

Raport bieżący nr 9/2011 W uzupełnieniu raportu bieżącego Nr 3/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Komunikatem Działu Operacyjnego z dnia 12 stycznia 2011 roku (DO/ZW/74/2011), poinformował spółkę, iż w dniu 14 stycznia 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi…

Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papierów wartościowych, wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, z papierami wartościowymi będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku

Raport bieżący nr 7/2011 Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o tym, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 41/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na…

Korekta raportu bieżącego nr 2/2011 opublikowanego w dniu 04 stycznia 2011 roku

Raport bieżący nr 2/2011 Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. koryguje treść § 7.1. i § 7.2. Statutu Spółki, opublikowaną w raporcie bieżącym nr 2/2011 w dniu 04 stycznia 2011 roku. W treści powyżej wymienionych paragrafów błędnie podano wysokość kapitału zakładowego wyrażonego słownie. Poniżej opis zmienionej pozycji. Było: „§ 7.1. otrzymuje następujące brzmienie:—————————————————————————————————…