Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E, ustalenie daty pierwszego notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 50/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwałą Nr 1223/2010, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, postanowił: 1. Wprowadzić…

Informacja AD.DRĄGOWSKI S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii E w wykonaniu prawa poboru z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy posiadaczy Akcji imiennych serii A i serii C.

Raport bieżący nr 47/2010 Zarząd AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że został dokonany przydział Akcji serii E subskrybentom i emisja 6.000.000 Akcji serii E Emitenta z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku w…

Korekta raportu bieżącego nr 44/2010 opublikowanego w dniu 18 listopada 2010 roku

Raport bieżący nr 46/2010 Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. koryguje treść tematu raportu bieżącego nr 44/2010, opublikowanego w dniu 18 listopada 2010 roku. W temacie raportuj błędnie podano serię akcji, których dotyczył przydział . Poniżej opis zmienionej pozycji: Było: Przydział akcji serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. Jest: Przydział akcji serii E Spółki…

Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 39/2010 – rejestracja przez KDPW papierów wartościowych spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 43/2010 W uzupełnieniu raportu bieżącego Nr 39/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Komunikatem Działu Operacyjnego z dnia 15 listopada 2010 roku poinformował spółkę, iż w dniu 17 listopada 2010 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja…