Aneks Nr 1 do Prospektu emisyjnego AD.DRĄGOWSKI S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 października 2010 roku

Raport bieżący nr 36/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 14 października 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks Nr 1 do Prospektu emisyjnego AD.DRĄGOWSKI S.A. Treść zatwierdzonego aneksu Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29…

Komunikat Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 34/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Główny Rynek GPW), w którym Zarząd GPW podaje informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii E Spółki AD.DRAGOWSKI S.A. Nazwa skrócona DRAGOWSKI-PP Oznaczenie ADDP Kod praw poboru PLADDRG00072…

Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii E oraz liczby oferowanych papierów wartościowych.Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii E oraz liczby oferowanych papierów wartościowych

Raport bieżący nr 33/2010 Działając na mocy upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki określonego w treści Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 roku, obejmującego ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E, Zarząd Spółki ustalił w dniu 12 października 2010…

Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 32/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (data zatwierdzenia: 07.10.2010 r.), sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 6.000.000 akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na…