Rejestracja papierów wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w KDPW

Raport bieżący nr 31/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 552/10 z dnia 14 września 2010 roku postanowił zarejestrować w dniu 15 września 2010 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: – 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na…