Raport roczny SA-R 2009

Raport roczny SA-R 2009 Załączniki: 2010-06-28-BILANS__2009_-_dodatkowe_noty_objasniajace_g 2010-06-28-Opinia_niezaleznego_Bieglego_Rewidenta 2010-06-28-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_PODMIOTU_UPRAWNIONEGO_DO_BADANIA_SPRAWOZDAN_FINANSOWYCH_ROK_2009 2010-06-28-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_ZGODNOSCI_ROCZNEGO_SPRAWOZDANIA__FINANSOWEGO 2010-06-28-PISMO_PREZESA_ZARZADU_2009 2010-06-28-Podstawowe_pozycje_bilansu 2010-06-28-Raport_z_badania_sprawozdania_finansowego 2010-06-28-SPRAWOZDANIE_ZARZADU_ZA_2009_ROK_-_skorygowane. 2010-06-28-TRESC_KOREKTY_SPRAWOZDANIA_ZARZADU_ZA_ROK_2009

Korekta raportu SA-R 2009

Raport bieżący nr 26/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu treść korekty Sprawozdania Zarządu za 2009 rok, załączonego do raportu rocznego SA-R 2009, opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2010 roku. Korektą objęty został dotychczasowy pkt VIII sprawozdania, który otrzymał numerację pkt IX, dodano pkt VIII – Oświadczenie w sprawie…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 17.06.2010 r.

Raport bieżący nr 25/2010 Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 17 czerwca 2010 roku. 1.Drągowski Lech – 12.248.000 (54,44%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 54,84% w ogólnej liczbie głosów. 2.Drągowska…

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 23/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 17 czerwca 2010 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego…

Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 20/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., w załączonym do niniejszego raportu pliku, przekazuje do publicznej wiadomości Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki zawierającą: 1.Ocenę sytuacji Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu za rok 2009. 2.Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Załączniki: 2010-06-01-Uchwala_Rady_Nadzorczej