Korekta. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 17/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI SA przekazuje do publicznej wiadomości korektę Uchwały Nr 20, która, między innymi, będzie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI SA zwołanego na dzień 17 czerwca 2010 roku. Korekta Projektu Uchwały Nr 20: „20. Uchwała nr 20 z dnia 17 czerwca 2010 r.…

Rozwiązanie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 15/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 12 maja 2010 roku wydał dyspozycję BNP Paribas Fortis, Fortis Bank Polska SA Oddział w Warszawie, przewalutowania na złote polskie dwóch lokat walutowych w łącznej kwocie 362.093,07 USD z jednoczesną dyspozycją spłaty trzech kredytów: kredyt w rachunku bieżącym…