Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 9/2010 dotyczącego ustalenia daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papierów wartościowych, wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, z papierami wartościowymi będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku

Raport bieżący nr 10/2010 W uzupełnieniu raportu bieżącego Nr 9/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Komunikatem Działu Operacyjnego z dnia 9 lutego 2010 roku poinformował spółkę, iż w dniu 11 lutego 2010 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja…

Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papierów wartościowych, wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, z papierami wartościowymi będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku

Raport bieżący nr 9/2010 Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 09 lutego 2010 roku powziął wiadomość o tym, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 82/2010 z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do…

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 6/2010 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 04 lutego 2010 roku otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych „AD.DRAGOWSKI” S.A. Na…

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 5/2010 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 04 lutego 2010 roku otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych „AD.DRĄGOWSKI” S.A. Na…

Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu zmian wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 4/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w następstwie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (z dnia 21.01.2010 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/000928/10/760 w sprawie dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe…

Rejestracja przez Sąd podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 3/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 01 lutego 2010 roku powziął wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu z dnia 21.01.2010 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/000928/10/760) dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego…