Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 Załączniki: 2009-08-31-SA-P_2009_-_wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_ 2009-08-31-SA-P_2009_-_dodatkowe_noty_objasniajace 2009-08-31-SPRAWOZDANIE_ZARZADU__I_polrocze_2009_r. 2009-08-31-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_PODMIOTU_UPRAWNIONEGO_DO_BADANIA_SPRAWOZDAN_FINANSOWYCH_I_POLROCZE_2009_R 2009-08-31-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_ZGODNOSCI_POLROCZNEGO_SPRAWOZDANIA__FINANSOWEGO_ORAZ_SPRAWOZDANIA_Z_DZIALALNOSCI_.2009 2009-08-31-RaportADD2009Ip