Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 44/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, do Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, został złożony wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z: Ofertą Publiczną 2.000.000 Akcji Serii D oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów…

Raport roczny SA-R 2008

Raport roczny SA-R 2008 Załączniki: 2009-07-15-naleznosci_sporne 2009-07-15-Zalacznik_do_raportu_SA-R_1 2009-07-15-PISMO_PREZESA_ZARZADU 2009-07-15-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_PODMIOTU_UPRAWNIONEGO_DO_BADANIA_SPRAWOZDAN_FINANSOWYCH__rok_2008 2009-07-15-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_ZGODNOSCI_ROCZNEGO_SPRAWOZDANIA__FINANSOWEGO_ORAZ_SPRAWOZDANIA_Z_DZIALALNOSCI_AD 2009-07-15-OPINIA_O_BADANYM_ROCZNYM_SPRAWOZDANIU_FINANSOWYM_AD 2009-07-15-Korekta_raportu_rocznego_SA-R_2008 2009-07-15-RAPORT_Z_BADANIA_ROCZNEGO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_AD

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 29.06.2009 r.

Raport bieżący nr 43/2009 Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 29 czerwca 2009 roku. 1.Drągowski Lech – 12.648.000 (62,93%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 61,9% w ogólnej liczbie głosów. 2.Drągowska Małgorzata…

Zawarcie umowy przyrzeczonej w ramach wykonania umowy przedwstępnej warunkowej z dnia 06 stycznia 2009 roku

Raport bieżący nr 42/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2009 roku, w ramach realizacji umowy przedwstępnej warunkowej z dnia 6 stycznia 2009 roku, zawarł umowę przyrzeczoną. W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy, samochód ciężarowy marki BMW oraz 11.000 udziałów w Spółce REITON PLUS Sp. z o.o.…