Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 39/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2009 roku oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego…

Zbycie aktywów o znacznej wartości w ramach realizacji umowy przedwstępnej warunkowej z dnia 06 stycznia 2009 roku

Raport bieżący nr 35/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2009 roku, w ramach realizacji umowy przedwstępnej warunkowej z dnia 6 stycznia 2009 roku, dokonał sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni 49 m², położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 83 m. 66, Akt Notarialny z dnia 17.06.2009…

Zbycie aktywów o znacznej wartości w ramach realizacji umowy przedwstępnej warunkowej z dnia 06 stycznia 2009 roku

Raport bieżący nr 35/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2009 roku, w ramach realizacji umowy przedwstępnej warunkowej z dnia 6 stycznia 2009 roku, dokonał sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni 49 m², położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 83 m. 66, Akt Notarialny z dnia 17.06.2009…

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 34/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w…

Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 33/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 16 czerwca 2009 roku Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjął Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.. Podczas spotkania Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przedstawił stan prac nad Prospektem Emisyjnym. Prospekt w wersji wstępnej jest już gotowy, wymaga jednak uzupełnienia…