Raport roczny SA-R 2008

Raport roczny SA-R 2008 Załączniki: 2009-04-30-RAPORT_Z_BADANIA_ROCZNEGO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_AD 2009-04-30-Zalacznik_do_raportu_SA-R_1 2009-04-30-SPRAWOZDANIE_ZARZADU_ZA_ROK_2008 2009-04-30-PISMO_PREZESA_ZARZADU 2009-04-30-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_PODMIOTU_UPRAWNIONEGO_DO_BADANIA_SPRAWOZDAN_FINANSOWYCH__rok_2008 2009-04-30-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_ZGODNOSCI_ROCZNEGO_SPRAWOZDANIA__FINANSOWEGO_ORAZ_SPRAWOZDANIA_Z_DZIALALNOSCI_AD 2009-04-30-OPINIA_O_BADANYM_ROCZNYM_SPRAWOZDANIU_FINANSOWYM_AD 2009-04-30-naleznosci_sporne  

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

Raport bieżący nr 20/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści: „Dnia 16 kwietnia 2009 roku powziąłem wiedzę na temat rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w związku z tym…

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

Raport bieżący nr 19/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści: „Dnia 16 kwietnia 2009 roku powziąłem wiedzę na temat rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w związku z tym…

Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu zmian wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 18/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w następstwie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (z dnia 06.04.2009 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/006252/09/062) w sprawie dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe…

Rejestracja przez Sąd podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 17/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia powziął wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu z dnia 06.04.2009 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/006252/09/062) dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w…