Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 7/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że uchwałą z dnia 05 marca 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z trzema ofertami firm audytorskich przedstawionymi przez Zarząd Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i zawarcia z nim umowy na badanie sprawozdań finansowych…