Wypowiedzenie przez Emitenta umowy o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych Emitentów

Raport bieżący nr 4/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2009 roku wpłynęła do Spółki informacja w sprawie utraty uprawnień do badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta oraz podmiot, który badał sprawozdania finansowe Emitenta, w związku z tym Emitent wypowiedział umowę zawartą na badanie, przegląd lub…