Zawarcie umowy zamiany, przedwstępnej i warunkowej z akcjonariuszem większościowym w sprawie zamiany udziałów w Spółce Reiton Plus Sp. z o.o. oraz samochodu ciężarowego marki BMW na lokal mieszkalny oraz wierzytelności z tytułu honorarium autorskiego i innych rozliczeń

Raport bieżący nr 1/2009 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 06 stycznia 2009 roku Spółka zawarła umowę zamiany, przedwstępną i warunkową z akcjonariuszem większościowym Lechem Drągowskim w sprawie posiadanych przez Spółkę 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) udziałów w Spółce Reiton Plus Sp. z o.o. o wartości nominalnej 550.000,- PLN…