Złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych AD.DRĄGOWSKI S.A. do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący nr 2/2008 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2008 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie następujących papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym: 1. 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł…