Raport kwartalny SA-Q 1/2020

Raport kwartalny SA-Q 1/2020 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od…

Raport kwartalny SA-Q 3/2019

Raport kwartalny SA-Q 3/2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od…

Raport półroczny SA-P 2019

Raport półroczny SA-P 2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze/2019 półrocze/ półrocze/2019 półrocze/ I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 728 106 403 25 II. Koszt własny sprzedaży 1 012 0 236 0 III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 572 -41 133 -10…