Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r.posiadających ponad 5% udziału w głosach

Raport bieżący nr 1/2020 Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje SE przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r. Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o.w likwidacji z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.380.168 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.380.168…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 29/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.12.2019 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. Spółki Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku z dnia 20.12.2019r. w sprawie bezpośredniego zwiększenia stanu posiadania akcji Emitenta, 2.Pana Damiana Patrowicza z…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE

Raport bieżący nr 28/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 14.01.2020 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

Raport kwartalny SA-Q 3/2019

Raport kwartalny SA-Q 3/2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od…

Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta

Raport bieżący nr 25/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 04.10.2019r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 817/2019 z dnia 04.10.2019r. dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 88 ust. 1 Regulaminu…

Raport półroczny SA-P 2019

Raport półroczny SA-P 2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze/2019 półrocze/ półrocze/2019 półrocze/ I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 728 106 403 25 II. Koszt własny sprzedaży 1 012 0 236 0 III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 572 -41 133 -10…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 24/2019 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2015 z dnia 07.07.2015r oraz raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 19.10.2018r. informuje, że w dniu 26.09.2019 roku Spółka podpisała porozumienie w zakresie Ugody pozasądowej dotyczącej sporu sądowego zawisłego przed Sądem…