Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.06.2019 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2019r. w sprawie bezpośredniego zmniejszenia stanu posiadania akcji Emitenta, 2.Pana Damiana Patrowicza z…

Nabycie akcji własnych Spółki

Raport bieżący nr 15/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 26.06.2019r. Emitent jako Kupujący zawarł ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku umowę nabycia akcji własnych Spółki. Na mocy z zawartej Umowy, w ramach upoważnienia zawartego w…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje SE w dniu 24.06.2019 r.

Raport bieżący nr 14/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE , przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku 1.Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji:…

Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Raport bieżący nr 13/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku. Załączniki: WZA_Platynowe_Inwestycje_SE Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę:…

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.06.2019r.

Raport bieżący nr 11/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.05.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2019 r. raportem bieżącym z dnia 23.05.2019 r.…