Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018 roku

Raport bieżący nr 1/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03.01.2018r.

Akcjonariusz: Raczam Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 13.024.161
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.024.161
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 65,71 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu