Zawarcie umowy o pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego w związku z obowiązkową dematerializacją akcji.

Raport bieżący nr 35/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, że Spółka zawarła w dniu dzisiejszym, tj. 29 grudnia 2020 r. z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę o pełnienie Funkcji Pośrednika Rejestracyjnego akcji serii G. W ramach umowy…

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Raport bieżący nr 33/2020 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734433 niniejszym po raz czwarty wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać…