Umorzenie akcji własnych

Raport bieżący nr 11/2020 Spółka Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.06.2020. przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ o umorzeniu posiadanych przez Spółkę akcji własnych. Załączniki: Zawiadomienie_Platynowe_Inwestycje_SE_art._69_18.06.2020 Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie –…

Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki niezgodnie z wnioskiem Emitenta

Raport bieżący nr 10/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.06.2020 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 15.06.2020 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie…