Raport kwartalny SA-Q 1/2020

Raport kwartalny SA-Q 1/2020 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od…

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego – korekta jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący nr 9/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki informacja biegłego rewidenta w zakresie dokonania w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Platynowe Inwestycje SE za rok 2019 datowanego na dzień 10 kwietnia 2020…