Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.10.2018 r.

Raport bieżący nr 39/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 23.10.2018 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogloszenie Projekty Uchwal Fromularz…

Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 37/2018 Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2017 z dnia 23.05.2018r. oraz raportu bieżącego nr 56/2017 z dnia 22.09.2018r. informuje, że w dniu 24.09.2018r. posiadacz warrantów subskrypcyjnych akcji serii G wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 18…

Aktualizacja strategii rozwoju Spółki-handel kryptowalutami ( Bitcoin, Litecoin, Repple itp. )

Raport bieżący nr 35/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE. w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 21.09.2018r. podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju Spółki. Zarząd informuje, że kontynuując i rozwijając dotychczasowy zakres działalności Spółki zamierza podjąć działania na nowych polach. Zarząd informuje, że w ramach zaktualizowanej strategii rozwoju Spółki zamierza prowadzić…

Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 33/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 05.09.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie osób pełniących obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: Zawiadomienie_MAR19_akcje_wlasne Podstawa prawna Art. 19 ust.…

Nabycie akcji własnych

Raport bieżący nr 32/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.09.2018r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały…