Informacja o uchwale KDPW dotyczącej wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem

Raport bieżący nr 14/2018 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Płocku informuje ,że w dniu 7.02.2018r na wniosek Emitenta Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 97/2018 o dokonaniu w dniu 9.02.2018r operacji wycofania z depozytu 9.700.000 _dziewięć milionów siedemset tysięcy_ akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem. Umorzenie…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018r., badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Raport bieżący nr 13/2018 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 05.02.2018r.. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Misters Audytor Adviser Sp. zo.o., z siedzibą: 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40/5,…

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.02.2018r.

Raport bieżący nr 12/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.02.2017r., które kontynuowane było po przerwie ogłoszonej w dniu 03.01.2018r Załączniki: Uchwaly_podjete Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kontynuowanym po przerwie w dniu 02.02.2018 roku

Raport bieżący nr 11/2018 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki kontynuowanym w dniu 02.02.2018r. po przerwie ogłoszonej w dniu 03.01.2018r. Akcjonariusz: Raczam Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 13.024.161 Liczba głosów z…