Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018 r.

Raport bieżący nr 65/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 15:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogloszenie Projekty_uchwal Fromularz_Pelnomocnictwa Statut_PLATYNOWE_INWESTYCJE_Spolka_Akcyjna…

I Zawiadomienie o zamiarze połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. (Spółka Przejmująca) z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 64/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – „PLATYNOWE INWESTYCJE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy…

Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

Raport bieżący nr 63/2017 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 58/2017 z dnia 29.09.2017r. oraz nr 59/2017 z dnia 10.10.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 30.11.2017r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie,…