Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 49/2016 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.12.2016r. o godzinie 13:25 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 1383/2016 w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku równoległym 107 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki. Pełna…

Dojście do skutku Emisji akcji serii F oraz zamknięcie subskrypcji akcji serii F

Raport bieżący nr 47/2016 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuje, że emisja akcji serii F Spółki doszła do skutku. Zarząd Informuje, że należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 27.675.000 akcji serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 2.767.500,00 zł oraz wartości emisyjnej 0,18 zł każda…

Nabycie aktywów

Raport bieżący nr 46/2016 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.12.2016r. Spółka objęła 200 _dwieście_ obligacji imiennych serii B o wartości nominalnej 1.800 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 360.000,00 zł _trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych_ wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. siedzibą w…

Nabycie aktywów

Raport bieżący nr 45/2016 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.12.2016r. Spółka objęła 750 _siedemset pięćdziesiąt_ obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.800 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 1.350.000,00 zł _jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_ wyemitowanych przez spółkę SŁONECZNE INWESTYCJE Sp.…