Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2016r.

Raport bieżący nr 32/2016 Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Płocku informuje, że w dniu 30.05.2016r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości…

Informacja o korekcie raportu kwartalnego za I kwartał 2016r.

Raport bieżący nr 30/2016 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za I kwartał 2016r. opublikowanego dnia 16.05.2016 r. Korekta dotyczy kwartalnego Sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2016 opublikowanego w dniu 16.05.2016r. 1.Przyczyna korekty w sprawozdaniu finansowym : W Sprawozdaniu finansowym Emitenta…

Raport kwartalny Q 1/2016

Raport kwartalny Q 1/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 29/2016 Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 05.05.2016r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 05.05.2016 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,…