Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 22/2015 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 30.04.2015 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: ” Warszawa, dn.30 kwietnia 2015 roku. Danuta Grelewicz-Pogórska ul. Regulska 19 m…

Korekta raportu bieżącego nr 21/2015 opublikowanego w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

Raport bieżący nr 21/2015 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w opublikowanym w dniu 24.04.2015 r. raporcie bieżącym nr. 21/2015 skorygowany został załącznik „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”. W wyniku oczywistej pomyłki, wpisano, że Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 2015-04-24-Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_26.05.2015

Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień 26 maja 2015 r.

Raport bieżący nr 20/2015 Zarząd AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna informuje, że dnia 24 kwietnia 2015 roku wpłynęło do Zarządu pismo o rezygnacji członków Zarządu z pełnienia funkcji z dniem 26 maja 2015 roku, rezygnację złożyli Lech Drągowski – Prezes Zarządu, Danuta Grelewicz-Pogórska – członek Zarządu oraz o rezygnacji członków Rady Nadzorczej…

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

Raport bieżący nr 17/2015 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści: „Warszawa, dnia 21.04.2015 roku Małgorzata Drągowska ul. Lesznowolska 5 01-808 Warszawa Zawiadomienie otrzymują: 1. Komisja Nadzoru Finansowego 00-950 Warszawa, Pl.…

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

Raport bieżący nr 15/2015 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści: ” Warszawa, dnia 21.04.2015 roku Lech Drągowski ul. Lesznowolska 5 01-808 Warszawa Zawiadomienie otrzymują: 1. Komisja Nadzoru Finansowego 00-950 Warszawa,…