Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 11.01.2012 r.

Raport bieżący nr 6/2012 Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 11 stycznia 2012 roku. 1.Drągowski Lech – 11.568.000 (42,65%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 45/70% w ogólnej liczbie głosów. 2.Drągowska Małgorzata…

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014

Raport bieżący nr 1/2015 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku. Raporty te dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.dragowski.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”. Załączniki: 2015-01-08-Lista_informacji_przekazanych_do_publicznej_wiadomoscii_w_2014_roku