Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

Raport bieżący nr 11/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje udzielone w dniu dzisiejszym Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Załącznik: Odpowiedzi Zarządu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych na pytania…

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 5/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 25 kwietnia 2014 roku, po zapoznaniu się z trzema ofertami firm audytorskich przedstawionymi przez Zarząd Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki. Wybranym podmiotem jest PKF CONSULT Spółka z…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 14.05.2014 r.

Raport bieżący nr 10/2014 Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 14 maja 2014 roku. 1.Drągowski Lech – 11.168.000 (41,18%) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 2.Drągowska Małgorzata – 3.572.000 (13,17%) głosów…

Zgłoszenie sprzeciwów do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 14.05.2014 r.

Raport bieżący nr 9/2014 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że zgłoszono 3 sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 14 maja 2014 roku, dotyczące następujących uchwał: 1.Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 2.Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności…

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 8/2015 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2014 roku oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego porządku obrad oraz informuje, iż…