Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 24/2013 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 29.10.2013 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Warszawa, dnia 28 października 2013 roku Lech Drągowski ul. Lesznowolska 5 01-808…

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 23/2013 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 24.10.2013 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Warszawa, dnia 24 października 2013 roku Lech Drągowski ul. Lesznowolska 5 01-808…

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 22/2013 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 22.10.2013 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: „Warszawa, dnia 21 października 2013 roku Lech Drągowski ul. Lesznowolska 5 01-808…

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 21/2013 Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 15.10.2013 r. otrzymał zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych następującej treści: „Warszawa, dnia 14 października 2013 roku Lech Drągowski ul. Lesznowolska 5 01-808…