Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 16/2013 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 25 września 2013 roku. „Projekty uchwał na NZWZ AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie zwołane na dzień 25 września 2013 roku Uchwała nr…

Uchwała KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 14/2013 Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę Nr 634/13, z treści której wynika, iż na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.,…

Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu przez KRS zmian wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 13/2013 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 01.08.2013 otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10.07.2013 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/029603/13/472, w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki, w następstwie, którego uległ zmianie tekst jednolity…

Rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 12/2013 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 01.08.2013 roku powziął wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu z dnia 10.07.2013 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/029603/13/472), na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego…