Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu zmian wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 2/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w następstwie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22.12.2010 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/037967/10/161, w sprawie dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe…

Rejestracja przez Sąd podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 1/2011 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 03 stycznia 2011 roku powziął wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu z dnia 22.12.2010 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/037967/10/161) dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego…