Raport roczny SA-R 2009

Raport roczny SA-R 2009 Załączniki: 2010-04-30-Raport_z_badania_sprawozdania_finansowego 2010-04-30-Podstawowe_pozycje_bilansu 2010-04-30-SPRAWOZDANIE_ZARZADU_ZA_2009_ROK 2010-04-30-PISMO_PREZESA_ZARZADU_2009 2010-04-30-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_PODMIOTU_UPRAWNIONEGO_DO_BADANIA_SPRAWOZDAN_FINANSOWYCH_ROK_2009 2010-04-30-OSWIADCZENIE_ZARZADU_W_SPRAWIE_ZGODNOSCI_ROCZNEGO_SPRAWOZDANIA__FINANSOWEGO_ 2010-04-30-Opinia_niezaleznego_Bieglego_Rewidenta 2010-04-30-BILANS__2009_-_dodatkowe_noty_objasniajace_g

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2009 roku

Raport bieżący nr 14/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w związku z pismem Biegłego Rewidenta (Raport Bieżący Nr 13/2010 opublikowany w dniu 16.04.2010 r.), w którym zawiadomił Spółkę, iż kwota 539.536,83 zł kosztów wytworzenia wydawnictw, zaksięgowana dotychczas w pozycji II.4 Aktywa Bilansu pt. „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”, powinna zostać przeksięgowana…

Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Raport bieżący nr 13/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2010 roku otrzymał pismo Biegłego Rewidenta, który zawiadomił Spółkę, iż kwota 539.536,83 zł kosztów wytworzenia wydawnictw, zaksięgowana dotychczas w pozycji II.4 Aktywa Bilansu pt. „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”, powinna zostać przeksięgowana do pozycji „Koszty”. Ponadto kwota 86.416,06…