Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009

Raport bieżący nr 2/2010 Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. Raporty te dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.dragowski.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”. Załączniki: 2010-01-25-Informacje_przekazane_do_publicznej_wiadomoscii_w_2009_roku