Raport półroczny SA-P 2019

Raport półroczny SA-P 2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze/2019 półrocze/ półrocze/2019 półrocze/ I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 728 106 403 25 II. Koszt własny sprzedaży 1 012 0 236 0 III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 572 -41 133 -10…