Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta

Raport bieżący nr 25/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 04.10.2019r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 817/2019 z dnia 04.10.2019r. dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 88 ust. 1 Regulaminu…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 24/2019 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2015 z dnia 07.07.2015r oraz raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 19.10.2018r. informuje, że w dniu 26.09.2019 roku Spółka podpisała porozumienie w zakresie Ugody pozasądowej dotyczącej sporu sądowego zawisłego przed Sądem…

Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS w sprawie przyjęcia waluty Euro, w której będzie wyrażany kapitał Spółki

Raport bieżący nr 22/2019 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.09.2019r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 13.09.2019 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020

Raport bieżący nr 20/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu Platynowe Inwestycje SE na posiedzeniu w dniu 1.07.2019 r., wybrała podmiot Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, z siedzibą w Wólka Kozodawska 05-502 przy ul. Bukietowa…

Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 19/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 27.06.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie osób pełniących obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: 19_Mar_PLATYN_-_Zawiadomienie_27.06.19_akcje_wlasne_SKUP Podstawa prawna Art. 19 ust.…

Nabycie akcji własnych

Raport bieżący nr 18/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.06.2019r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.06.2019 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku z dnia 27.06.2019r. w sprawie bezpośredniego zmniejszenia stanu posiadania akcji Emitenta, 2.Pana Damiana Patrowicza z…