Podjęcie uchwał w przedmiocie regulaminu działania komitetu audytu Spółki, oraz polityki Spółki zgodnie z treścią art. 130 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach , firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)

Raport UNI – PL nr 16/2021 Platynowe Inwestycje S.E _”Spółka”_ niniejszym informuje iż w związku z uchwałami Komitet Audytu z dnia 02.03.2021 r. o czym była mowa w komunikacie ESPI Spółki nr 15/2021, Rada Nadzorcza Spółki podczas posiedzenia z dnia 3 marca 2021 r., działając na podstawie § 23 ust.…