Informacja o Oświadczeniu Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji

Raport bieżący nr 17/2020 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ informuje, iż zgodnie z powziętą informacją Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ Oświadczeniem z dnia 14 lipca 2020 r. na podstawił dokonać, zgodnie z wnioskiem Emitenta, w dniu 20.07.2020 roku asymilacji 233.749 akcji zwykłych na okaziciela spółki Platynowe Inwestycje…

Informacja o Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Raport bieżący nr 16/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE_”Emitent”_ informuje, że w dniu 13.07.2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ podjął uchwałę Nr 507/2020 w której stwierdził, że że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 233.749 _dwieście trzydzieści…

Umorzenie akcji własnych

Raport bieżący nr 11/2020 Spółka Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.06.2020. przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ o umorzeniu posiadanych przez Spółkę akcji własnych. Załączniki: Zawiadomienie_Platynowe_Inwestycje_SE_art._69_18.06.2020 Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie –…

Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki niezgodnie z wnioskiem Emitenta

Raport bieżący nr 10/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.06.2020 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 15.06.2020 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie…