Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.08.2020 r.

Raport bieżący nr 21/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 sierpnia 2020 roku. Załączniki: Protokol_WZA_z_dnia_18.08.2020_r Polityka_Wynagrodzen Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa…

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 18.08.2020 r.

Raport bieżący nr 20/2020 Zarząd Platynowe Inwestcje SE z siedzibą w Płocku _”Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 18.08.2020 roku: 1_Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku – liczba akcji oraz głosów z akcji:…

Informacja o Oświadczeniu Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji

Raport bieżący nr 17/2020 Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ informuje, iż zgodnie z powziętą informacją Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ Oświadczeniem z dnia 14 lipca 2020 r. na podstawił dokonać, zgodnie z wnioskiem Emitenta, w dniu 20.07.2020 roku asymilacji 233.749 akcji zwykłych na okaziciela spółki Platynowe Inwestycje…

Informacja o Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Raport bieżący nr 16/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE_”Emitent”_ informuje, że w dniu 13.07.2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ podjął uchwałę Nr 507/2020 w której stwierdził, że że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 233.749 _dwieście trzydzieści…