Umorzenie akcji własnych

Raport bieżący nr 11/2020 Spółka Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.06.2020. przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ o umorzeniu posiadanych przez Spółkę akcji własnych. Załączniki: Zawiadomienie_Platynowe_Inwestycje_SE_art._69_18.06.2020 Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie –…

Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki niezgodnie z wnioskiem Emitenta

Raport bieżący nr 10/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.06.2020 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 15.06.2020 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie…

Raport kwartalny SA-Q 1/2020

Raport kwartalny SA-Q 1/2020 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od…

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego – korekta jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący nr 9/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki informacja biegłego rewidenta w zakresie dokonania w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Platynowe Inwestycje SE za rok 2019 datowanego na dzień 10 kwietnia 2020…