Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 6/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu nr 24/2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zawarcia przez Spółkę ugody w przedmiocie toczącego się sporu sądowego wytoczonego przed Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w ramach której akcjonariusz skierował przeciwko Spółce powództwo…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 04.02.2020 roku po przerwie w obradach

Raport bieżący nr 5/2020 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Protokołu dotyczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiącego kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego…

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach

Raport bieżący nr 2/2020 Zarząd Platynowe Inwestycje SE. _”Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”NWZ”_, które odbyło się 14 stycznia 2020 r. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd informuje, że na wniosek Akcjonariusza i zgodnie z podjętą jednogłośnie…

Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r.posiadających ponad 5% udziału w głosach

Raport bieżący nr 1/2020 Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje SE przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r. Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o.w likwidacji z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.380.168 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.380.168…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 29/2019 Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.12.2019 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. Spółki Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku z dnia 20.12.2019r. w sprawie bezpośredniego zwiększenia stanu posiadania akcji Emitenta, 2.Pana Damiana Patrowicza z…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE

Raport bieżący nr 28/2019 Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 14.01.2020 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. które odbędzie się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia…